Historie verzí stránky „dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est“

Jump to navigation Jump to search

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace