Modul:TC/Seznam

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
TC = 
{
	{
		name = "trestné činy proti životu a zdraví",
		dily = 
		{
			{ 
				name = "trestné činy proti životu",
				acts = 
				{
					{
						name = "vražda",
						num = "140",
						odst = {
							["1"] = {
								zavaznost = "zzz",
								priprava = true,
								zakladni = true, kvalifikovana = false, privilegovana = false,
								jednoducha = true, slozita = false, alternativni = false, kumulativni = false, slozena = false,
								
								materialni = true, formalni = false,
								poruchovy = true, ohrozovaci = false,
								komisivni = true, omisivni = true,
								obecny = true, zvlastni = false, vlastnorucni = false,
								umyslny = true, nedbalostni = false,

							},
							["2"] = {
								zavaznost = "zzz",
								priprava = true,
								zakladni = false, kvalifikovana = true, privilegovana = false,
								jednoducha = false, slozita = true, alternativni = true, kumulativni = false, slozena = false,
								
								materialni = true, formalni = false,
								poruchovy = true, ohrozovaci = false,
								komisivni = true, omisivni = true,
								obecny = true, zvlastni = false, vlastnorucni = false,
								umyslny = true, nedbalostni = false,

							},
							["3"] = {
								zavaznost = "zzz",
								priprava = true,
								zakladni = false, kvalifikovana = true, privilegovana = false,
								jednoducha = false, slozita = true, alternativni = true, kumulativni = false, slozena = false,
								
								materialni = true, formalni = false,
								poruchovy = true, ohrozovaci = false,
								komisivni = true, omisivni = true,
								obecny = true, zvlastni = false, vlastnorucni = false,
								umyslny = true, nedbalostni = false,

							}							
						}
					},
					{
						name = "zabití",
						num = "141",
						odst = {
							["1"] = {
								zavaznost = "zzz",
								priprava = false,
								zakladni = false, kvalifikovana = false, privilegovana = "vražda",
								jednoducha = true, slozita = false, alternativni = false, kumulativni = false, slozena = false,
								
								materialni = true, formalni = false,
								poruchovy = true, ohrozovaci = false,
								komisivni = true, omisivni = true,
								obecny = true, zvlastni = false, vlastnorucni = false,
								umyslny = true, nedbalostni = false,

							},
							["2"] = {
								zavaznost = "zzz",
								priprava = false,
								zakladni = false, kvalifikovana = true, privilegovana = false,
								jednoducha = false, slozita = true, alternativni = true, kumulativni = false, slozena = false,
								
								materialni = true, formalni = false,
								poruchovy = true, ohrozovaci = false,
								komisivni = true, omisivni = true,
								obecny = true, zvlastni = false, vlastnorucni = false,
								umyslny = true, nedbalostni = false,

							},
						}
					},
					{
						name = "vražda novorozeného dítěte matkou",
						num = "142",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne",
						zavaznost = "z",
						priprava = false						
					},
					{
						name = "usmrcení z nedbalosti",
						num = "143",
						zavaznost = "p-nedb",
						priprava = false						
					},
					{
						name = "účast na sebevraždě",
						num = "144",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne",
						zavaznost = "p-z-zzz",
						zavaznost_p = "odst. 1",
						zavaznost_z = "odst. 2",
						zavaznost_zzz = "odst. 3",
						priprava = false						
					}
				}
			},
			{	
				name= "trestné činy proti zdraví",
				acts = 
				{
					{
						name = "těžké ublížení na zdraví",
						num = "145",
						zavaznost = "zzz",
						priprava = true
					},
					{
						name = "ublížení na zdraví",
						num = "146",
						zavaznost = "p-z-zzz",
						zavaznost_p = "odst. 1,2",
						zavaznost_z = "odst. 3",
						zavaznost_zzz = "odst. 4",
						priprava = false						
					},
					{
						name = "ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky",
						num = "146a",
						zavaznost = "p-z",
						zavaznost_p = "odst. 1-3",
						zavaznost_z = "odst. 4,5",
						priprava = false						
						
					},
					{
						name = "těžké ublížení na zdraví z nedbalosti",
						num = "147",
						zavaznost = "p-nedb",
						priprava = false						
					},
					{
						name = "ublížení na zdraví z nedbalosti",
						num = "148",
						zavaznost = "p-nedb",
						priprava = false						
					}
				}
			},
			{	
				name= "trestné činy ohrožující život nebo zdraví",
				acts = 
				{
					{
						name = "mučení a jiné nelidské a kruté zacházení",
						num = "149",
						zavaznost = "p-z-zzz",
						zavaznost_p = "odst. 1",
						zavaznost_z = "odst. 2",
						zavaznost_zzz = "odst. 3,4",
						priprava = true
					},
					{
						name = "neposkytnutí pomoci",
						num = "150",
						zavaznost = "p",
						priprava = false						
					},
					{
						name = "neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku",
						num = "151",
						zavaznost = "p",
						priprava = false						
					},
					{
						name = "šíření nakažlivé lidské nemoci",
						num = "152",
						zavaznost = "p-z-zzz",
						zavaznost_p = "odst. 1",
						zavaznost_z = "odst. 2",
						zavaznost_zzz = "odst. 3,4",
						priprava = true
					},
					{
						name = "šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti",
						num = "153",
						priprava = false
					},
					{
						name = "ohrožení pohlavní nemocí",
						num = "155",
						zavaznost = "p-u-nedb",

					},
					{
						name = "ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty",
						num = "156",
						zavaznost = "p-z-zzz",
						zavaznost_p = "odst. 1",
						zavaznost_z = "odst. 2",
						zavaznost_zzz = "odst. 3,4",
						priprava = true
					},
					{
						name = "ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti",
						num = "157",
						zavaznost = "p-nedb",
						priprava = false
					},
					{
						name = "rvačka",
						num = "158",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne",
						zavaznost = "p-z",
						zavaznost_p = "odst. 1,2",
						zavaznost_z = "odst. 3",
						priprava = false
					}
				}
			},
			{	
				name= "trestné činy proti těhotenství ženy",
				acts = 
				{
					{
						name = "nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy",
						num = "159",
						zavaznost = "z-zzz",
						zavaznost_z = "odst. 1",
						zavaznost_zzz = "odst. 2-4",
						priprava = true
					},
					{
						name = "nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy",
						num = "160",
						zavaznost = "p-z-zzz",
						zavaznost_p = "odst. 1",
						zavaznost_z = "odst. 2",
						zavaznost_zzz = "odst. 3,4",
						priprava = true
					},
					{
						name = "pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství",
						num = "161",
						zavaznost = "p-z",
						zavaznost_p = "odst. 1,2",
						zavaznost_z = "odst. 3",
						priprava = false
					},
					{
						name = "svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství",
						num = "162",
						zavaznost = "p-z",
						zavaznost_p = "odst. 1,2",
						zavaznost_z = "odst. 3",
						priprava = false
					},

				}
			},
			{	
				name= "trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem",
				acts = 
				{
					{
						name = "neoprávněné odebrání tkání a orgánů",
						num = "164",
						zavaznost = "z-zzz",
						zavaznost_z = "odst. 1,2",
						zavaznost_zzz = "odst. 3,4",
						priprava = true
					},
					{
						name = "nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány",
						num = "165",
						zavaznost = "p-z",
						zavaznost_z = "odst. 1-3",
						zavaznost_zzz = "odst. 4",
						priprava = false
					},
					{
						name = "odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu",
						num = "166",
						zavaznost = "p-zzz",
						zavaznost_p = "odst. 1,2",
						zavaznost_zzz = "odst. 3,4",
						priprava = false
					},
					{
						name = "nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem",
						num = "167",
						zavaznost = "p-z-zzz",
						zavaznost_p = "odst. 1,2",
						zavaznost_z = "odst. 3",
						zavaznost_zzz = "odst. 4",
						priprava = true
					}
				}
			}
		} --dil
	},
	{
		name = "trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství",
		dily = 
		{
			{
				name = "trestné činy proti svobodě",
				acts = 
				{
					{
						name = "obchodování s lidmi",
						num = "168"
					},
					{
						name = "svěření dítěte do moci jiného",
						num = "169"
					},
					{
						name = "zbavení osobní svobody",
						num = "170"
					},
					{
						name = "omezování osobní svobody",
						num = "171"
					},
					{
						name = "zavlečení",
						num = "172"
					},
					{
						name = "loupež",
						num = "173"
					},
					{
						name = "braní rukojmí",
						num = "174"
					},
					{
						name = "vydírání",
						num = "175"
					},
					{
						name = "omezování svobody vyznání",
						num = "176"
					},
					{
						name = "útisk",
						num = "177"
					},
					{
						name = "porušování domovní svobody",
						num = "178"
					},
					{
						name = "porušování svobody sdružování a shromažďování",
						num = "179"
					}
				}
			},
			{
				name = "trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství",
				acts = 
				{
					{
						name = "neoprávněné nakládání s osobními údaji",
						num = "180"
					},
					{
						name = "poškození cizích práv",
						num = "181"
					},
					{
						name = "porušení tajemství dopravovaných zpráv",
						num = "182"
					},
					{
						name = "porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí",
						num = "183"
					},
					{
						name = "pomluva",
						num = "184"
					}
				}
			}
		}
	},
	{
		name = "trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti",
		dily = 
		{
			{
				name = "",
				acts = 
				{
					{
						name = "znásilnění",
						num = "185"
					},
					{
						name = "sexuální nátlak",
						num = "186"
					},
					{
						name = "pohlavní zneužití",
						num = "187"
					},			
					{
						name = "soulož mezi příbuznými",
						num = "188",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},				
					{
						name = "kuplířství",
						num = "189"
					},			
					{
						name = "prostituce ohrožující mravní vývoj dětí",
						num = "190"
					},	
					{
						name = "šíření pornografie",
						num = "191"
					},
					{
						name = "výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií",
						num = "192"
					},	
					{
						name = "zneužití dítěte k výrobě pornografie",
						num = "193"
					},	
					{
						name = "účast na pornografickém představení",
						num = "193a"
					},		
					{
						name = "navazování nedovolených kontaktů s dítětem",
						num = "193b"
					}				
				}
			}
		}
	},
	{
		name = "trestné činy proti rodině a dětem",
		dily = 
		{
			{
				name = "",
				acts = 
				{
					{
						name = "dvojí manželství",
						num = "194",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "opuštění dítěte nebo svěřené osoby",
						num = "195",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "zanedbání povinné výživy",
						num = "196",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "týrání svěřené osoby",
						num = "198"
					},
					{
						name = "týrání osoby žijící ve společném obydlí",
						num = "199",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},				
					{
						name = "únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou",
						num = "200"
					},				
					{
						name = "ohrožování výchovy dítěte",
						num = "201"
					},
					{
						name = "svádění k pohlavnímu styku",
						num = "202"
					},
					{
						name = "podání alkoholu dítěti",
						num = "204"
					},
				}
			}
		}
	},
	{
		name = "trestné činy proti majetku",
		dily = 
		{
			{
				name = "",
				acts = 
				{
					{
						name = "krádež",
						num = "205"
					},
					{
						name = "zpronevěra",
						num = "206"
					},
					{
						name = "neoprávněné užívání cizí věci",
						num = "207"
					},
					{
						name = "neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru",
						num = "208"
					},
					{
						name = "podvod",
						num = "209"
					},
					{
						name = "pojistný podvod",
						num = "210"
					},
					{
						name = "úvěrový podvod",
						num = "211"
					},
					{
						name = "dotační podvod",
						num = "212"
					},
					{
						name = "provozování nepoctivých her a sázek",
						num = "213"
					},
					{
						name = "podílnictví",
						num = "214"
					},
					{
						name = "podílnictví z nedbalosti",
						num = "215"
					},
					{
						name = "legalizace výnosů z trestné činnosti",
						num = "216"
					},
					{
						name = "legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti",
						num = "217"
					},
					{
						name = "lichva",
						num = "218"
					},
					{
						name = "zatajení věci",
						num = "219"
					},
					{
						name = "porušení povinnosti při správě cizího majetku",
						num = "220"
					},
					{
						name = "porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti",
						num = "221"
					},
					{
						name = "poškození věřitele",
						num = "222"
					},
					{
						name = "zvýhodnění věřitele",
						num = "223"
					},
					{
						name = "způsobení úpadku",
						num = "224"
					},
					{
						name = "porušení povinnosti v insolvenčním řízení",
						num = "225"
					},
					{
						name = "pletichy v insolvenčním řízení",
						num = "226"
					},
					{
						name = "porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku",
						num = "227"
					},
					{
						name = "poškození cizí věci",
						num = "228"
					},
					{
						name = "zneužívání vlastnictví",
						num = "229"
					},
					{
						name = "neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací ",
						num = "230"
					},
					{
						name = "opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat",
						num = "231"
					},
					{
						name = "poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti",
						num = "232"
					}
				}
			},

		}
	},
	{
		name = "trestné činy hospodářské",
		dily =
		{
			{
				name = "trestné činy proti měně a platebním prostředkům",
				acts = 
				{
					{
						name = "padělání a pozměnění peněz",
						num = "233"
					},
					{
						name = "neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku",
						num = "234"
					},	
					{
						name = "udávání padělaných a pozměněných peněz",
						num = "235"
					},		
					{
						name = "výroba a držení padělatelského náčiní",
						num = "236"
					},
					{
						name = "neoprávněná výroba peněz",
						num = "237"
					},
					{
						name = "ohrožování oběhu tuzemských peněz",
						num = "238"
					}							
				}
			},
			{
				name = "trestné činy daňové, poplatkové a devizové",
				acts = 
				{
					{
						name = "zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby",
						num = "240"
					},
					{
						name = "neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby",
						num = "241"
					},
					{
						name = "nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení",
						num = "243"
					},
					{
						name = "porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží",
						num = "244"
					},
					{
						name = "padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti",
						num = "245"
					},
					{
						name = "padělání a pozměnění známek",
						num = "246"
					},
					{
						name = "ohrožení devizového hospodářství",
						num = "247"
					}				
				}
			},
			{
				name = "trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou",
				acts = 
				{
					{
						name = "porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže",
						num = "248",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = { "odst. 2" }
					},
					{
						name = "neoprávněné vydání cenného papíru",
						num = "249"
					},
					{
						name = "manipulace s kurzem investičních nástrojů",
						num = "250"
					},
					{
						name = "neoprávněné podnikání",
						num = "251"
					},
					{
						name = "neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry",
						num = "252"
					},
					{
						name = "poškozování spotřebitele",
						num = "253"
					},
					{
						name = "zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění",
						num = "254"
					},
					{
						name = "zneužití informace a postavení v obchodním styku",
						num = "255"
					},
					{
						name = "zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě",
						num = "256"
					},
					{
						name = "pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži",
						num = "257"
					},
					{
						name = "pletichy při veřejné dražbě",
						num = "258"
					},
					{
						name = "vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy",
						num = "259"
					},
					{
						name = "poškození finančních zájmů Evropské unie",
						num = "260"
					},
					{
						name = "porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou",
						num = "261"
					},
					{
						name = "porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití",
						num = "262"
					},
					{
						name = "porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití",
						num = "263"
					},
					{
						name = "zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití",
						num = "264"
					},
					{
						name = "provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence",
						num = "265"
					},
					{
						name = "porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem",
						num = "266"
					},
					{
						name = "zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem",
						num = "267"
					}				
				}
			},
			{
				name = "trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu",
				acts = 
				{
					{
						name = "porušení práv k ochranné známce a jiným označením",
						num = "268"
					},
					{
						name = "porušení chráněných průmyslových práv",
						num = "269"
					},
					{
						name = "porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi",
						num = "270"
					},
					{
						name = "padělání a napodobení díla výtvarného umění",
						num = "271"
					}				
				}
			}
		}
	},
	{
		name = "trestné činy obecně nebezpečné",
		dily = 
		{
			{
				name = "trestné činy obecně ohrožující",
				acts = 
				{
					{
						name = "obecné ohrožení",
						num = "272"
					},	
					{
						name = "obecné ohrožení z nedbalosti",
						num = "273"
					},
					{
						name = "ohrožení pod vlivem návykové látky",
						num = "274"
					},		
					{
						name = "porušení povinnosti při hrozivé tísni",
						num = "275"
					},			
					{
						name = "poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení",
						num = "276"
					},			
					{
						name = "poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti",
						num = "277"
					},	
					{
						name = "poškození geodetického bodu",
						num = "278"
					},			
					{
						name = "nedovolené ozbrojování",
						num = "279"
					},			
					{
						name = "vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků",
						num = "280"
					},	
					{
						name = "nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky",
						num = "281"
					},	
					{
						name = "nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu",
						num = "282"
					},	
					{
						name = "nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy",
						num = "283"
					},			
					{
						name = "přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu",
						num = "284"
					},			
					{
						name = "nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku",
						num = "285"
					},		
					{
						name = "výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu",
						num = "286"
					},
					{
						name = "šíření toxikomanie",
						num = "287"
					},		
					{
						name = "výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem",
						num = "288"
					}				
				}
			},
			{
				name = "trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu",
				acts = 
				{
					{
						name = "získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou",
						num = "290"
					},	
					{
						name = "ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla",
						num = "291"
					},
					{
						name = "zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny",
						num = "292"
					}				
				}
			}
		}
	},
	{
		name = "trestné činy proti životnímu prostředí",
		dily = 
		{
			{
				name = "",
				acts = 
				{
					{
						name = "poškození a ohrožení životního prostředí",
						num = "293"
					},
					{
						name = "poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti",
						num = "294"
					},
					{
						name = "poškození vodního zdroje",
						num = "294a"
					},
					{
						name = "poškození lesa",
						num = "295"
					},
					{
						name = "neoprávněné vypuštění znečišťujících látek",
						num = "297"
					},
					{
						name = "neoprávněné nakládání s odpady",
						num = "298"
					},
					{
						name = "neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu",
						num = "298a"
					},
					{
						name = "neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami",
						num = "299"
					},
					{
						name = "neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti",
						num = "300"
					},
					{
						name = "poškození chráněných částí přírody",
						num = "301"
					},
					{
						name = "týrání zvířat",
						num = "302"
					},
					{
						name = "zanedbání péče o zvíře z nedbalosti",
						num = "303"
					},
					{
						name = "pytláctví",
						num = "304"
					},
					{
						name = "neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat",
						num = "305"
					},
					{
						name = "šíření nakažlivé nemoci zvířat",
						num = "306"
					},
					{
						name = "šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin",
						num = "307"
					}				
				}
			}
		}
	},
	{
		name = "trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci",
		dily = 
		{
			{
				name = "trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace",
				acts = 
				{
					{
						name = "vlastizrada",
						num = "309",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "rozvracení republiky",
						num = "310"
					},
					{
						name = "teroristický útok",
						num = "311"
					},
					{
						name = "teror",
						num = "312"
					},
					{
						name = "sabotáž",
						num = "314"
					},
					{
						name = "zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace",
						num = "315",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					}				
				}
			},
			{
				name = "trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace",
				acts = 
				{
					{
						name = "vyzvědačství",
						num = "316"
					},
					{
						name = "ohrožení utajované informace",
						num = "317"
					},
					{
						name = "ohrožení utajované informace z nedbalosti",
						num = "318"
					}				
				}
			},
			{
				name = "trestné činy proti obraně státu",
				acts = 
				{
					{
						name = "spolupráce s nepřítelem",
						num = "319",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "válečná zrada",
						num = "320",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "služba v cizích ozbrojených silách",
						num = "321",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu",
						num = "322"
					}				
				}
			}
		}
	},
	{
		name = "trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných",
		dily = 
		{
			{
				name = "trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby",
				acts = 
				{
					{
						name = "násilí proti orgánu veřejné moci",
						num = "323"
					},
					{
						name = "vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci",
						num = "324"
					},
					{
						name = "násilí proti úřední osobě",
						num = "325"
					},
					{
						name = "vyhrožování s cílem působit na úřední osobu",
						num = "326"
					},
					{
						name = "přisvojení pravomoci úřadu",
						num = "328"
					}				
				}
			},
			{
				name = "trestné činy úředních osob",
				acts = 
				{
					{
						name = "zneužití pravomoci úřední osoby",
						num = "329"
					},
					{
						name = "maření úkolu úřední osoby z nedbalosti",
						num = "330"
					}				
				}
			},
			{
				name = "úplatkářství",
				acts = 
				{
					{
						name = "přijetí úplatku",
						num = "331"
					},
					{
						name = "podplacení",
						num = "332"
					},
					{
						name = "nepřímé úplatkářství",
						num = "333"
					}				
				}
			},
			{
				name = "jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci",
				acts = 
				{
					{
						name = "zasahování do nezávislosti soudu",
						num = "335"
					},
					{
						name = "pohrdání soudem",
						num = "336"
					},
					{
						name = "maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání",
						num = "337"
					},
					{
						name = "osvobození vězně",
						num = "338",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "násilné překročení státní hranice",
						num = "339",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice",
						num = "340"
					},
					{
						name = "napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky",
						num = "341"
					},
					{
						name = "neoprávněné zaměstnávání cizinců",
						num = "342"
					},
					{
						name = "porušení předpisů o mezinárodních letech",
						num = "343"
					},
					{
						name = "vzpoura vězňů",
						num = "344",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "křivé obvinění",
						num = "345"
					},
					{
						name = "křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek",
						num = "346"
					},
					{
						name = "křivé tlumočení",
						num = "347"
					},
					{
						name = "padělání a pozměnění veřejné listiny",
						num = "348"
					},
					{
						name = "nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka",
						num = "349"
					},
					{
						name = "padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu",
						num = "350"
					},
					{
						name = "maření přípravy a průběhu voleb a referenda",
						num = "351"
					}				
				}
			},
			{
				name = "trestné činy narušující soužití lidí",
				acts = 
				{
					{
						name = "násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci",
						num = "352"
					},
					{
						name = "nebezpečné vyhrožování",
						num = "353"
					},
					{
						name = "nebezpečné pronásledování",
						num = "354",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob",
						num = "355"
					},
					{
						name = "podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod",
						num = "356"
					}				
				}
			},
			{
				name = "jiná rušení veřejného pořádku",
				acts = 
				{
					{
						name = "šíření poplašné zprávy",
						num = "357"
					},
					{
						name = "výtržnictví",
						num = "358"
					},
					{
						name = "hanobení lidských ostatků",
						num = "359"
					},
					{
						name = "opilství",
						num = "360",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					}				
				}
			},
			{
				name = "organizovaná zločinecká skupina",
				acts = 
				{
					{
						name = "účast na organizované zločinecké skupině",
						num = "361"
					}
				}
			},
			{
				name = "některé další formy trestné součinnosti",
				acts = 
				{
					{
						name = "podněcování k trestnému činu",
						num = "364"
					},
					{
						name = "schvalování trestného činu",
						num = "365"
					},
					{
						name = "nadržování",
						num = "366"
					},
					{
						name = "nepřekažení trestného činu",
						num = "367"
					},
					{
						name = "neoznámení trestného činu",
						num = "368"
					}				
				}
			}
		}
	},
	{
		name = "trestné činy proti branné povinnosti",
		dily = 
		{
			{
				name = "",
				acts = 
				{
					{
						name = "maření způsobilosti k službě",
						num = "369",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "neplnění odvodní povinnosti",
						num = "370",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
						{
						name = "obcházení branné povinnosti",
						num = "371",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
						{
						name = "nenastoupení služby v ozbrojených silách",
						num = "372",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
						{
						name = "nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách",
						num = "373",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
						{
						name = "nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti",
						num = "374",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					
				}
			}
		}-- díl
	},
	{
		name = "trestné činy vojenské",
		dily = 
		{
			{
				name = "trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti",
				acts = 
				{
					{
						name = "neuposlechnutí rozkazu",
						num = "375",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti",
						num = "376",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti",
						num = "377",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "urážka mezi vojáky",
						num = "378",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí",
						num = "379",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí",
						num = "380",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "násilí vůči nadřízenému",
						num = "381",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti",
						num = "382",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností",
						num = "383",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
				
				}
			},
			{
				name = "trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu",
				acts = 
				{
					{
						name = "vyhýbání se výkonu služby",
						num = "384",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti",
						num = "385",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "zběhnutí",
						num = "386",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "svémocné odloučení",
						num = "387",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					}
				}
			},
			{
				name = "trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby",
				acts = 
				{
					{
						name = "vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby",
						num = "388",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "porušení povinnosti strážní služby",
						num = "389",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby",
						num = "390",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru",
						num = "391",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					}
				}
			},
			{
				name = "trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil",
				acts = 
				{
					{
						name = "ohrožování morálního stavu vojáků",
						num = "392",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "porušení služební povinnosti vojáka",
						num = "393",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "zbabělost před nepřítelem",
						num = "394",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "nesplnění bojového úkolu",
						num = "395",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "opuštění vojenského materiálu",
						num = "396",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
					{
						name = "vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli",
						num = "397",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
											
				}
			},
			{
				name = "testné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů",
				acts = 
				{
					{
						name = "porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru",
						num = "398",
						pravnicka_osoba_prosinec_2016 = "ne"
					},
						
				}
			}
		}
	},
  	{
  		name = "trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy",
  		dily = 
  		{
  			{
				name = "trestné činy proti lidskosti",
				acts = 
				{
					{
						name = "genocidium",
						num = "400"
					},
					{
						name = "útok proti lidskosti",
						num = "401"
					},
					{
						name = "apartheid a diskriminace skupiny lidí",
						num = "402"
					},
					{
						name = "založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka",
						num = "403"
					},
					{
						name = "projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka",
						num = "404"
					},
					{
						name = "popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia",
						num = "405"
					}
				}
			},
			{
				name = "trestné činy proti míru a válečné trestné činy",
				acts = 
				{
					{
						name = "agrese",
						num = "405a"
					},
					{
						name = "příprava útočné války",
						num = "406"
					},
					{
						name = "podněcování útočné války",
						num = "407"
					},
					{
						name = "styky ohrožující mír",
						num = "409"
					},
					{
						name = "porušení mezinárodních sankcí",
						num = "410"
					},
					{
						name = "použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje",
						num = "411"
					},
					{
						name = "válečná krutost",
						num = "412"
					},
					{
						name = "perzekuce obyvatelstva",
						num = "413"
					},
					{
						name = "plenění v prostoru válečných operací",
						num = "414"
					},
					{
						name = "zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků",
						num = "415"
					},
					{
						name = "zneužití vlajky a příměří",
						num = "416"
					},
					{
						name = "ublížení parlamentáři",
						num = "417"
					}
				}
			}
  		}--díl
  	}

} -- TC