fiskální správa

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search

fiskální správa (čeština)

Význam:

Ta forma správy (veřejných záležitostí), kde stát nevstupuje do právních vztahů vrchnostensky, ale z pozice rovného partnera (zejména ve věcech státního majetku). Jinými slovy veřejná správa vykonávaná formou soukromého práva.

Překlady:

[němčina] Fiskalverwaltung

Obsahově související:

acta iure gestionis, fiskus

Poznámky:

[1] Protikladem je vrchnostenská správa.
[2] Výraz fiskální správa pochází z doby absolutismu a odvozuje se od tehdejší fiskální teorie, dle níž se stát skládal ze dvou právních subjektů:
  1. z výsostného (suverénního) státu
  2. a ze státu fiskálního (fisku), přičemž pouze tento byl podřízen právnímu řádu a tedy i soudní jurisdikci

Použitá literatura: HENDRYCH, Dušan, a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 792 s. ISBN 978-80-7179-254-3. S. 12.