finanční trh

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search

finanční trh (čeština)

Význam:

Systém institucí a nástrojů umožňujících soustřeďování, rozmisťování a přerozdělování dočasně volných finančních aktiv (peněžních prostředků) na dobrovolném smluvním základě prostřednictvím tržního principu, tedy střetu nabídky a poptávky.

Poznámky:

Finanční trh má čtyři hlavní segmenty:
  1. peněžní trh
  2. kapitálový trh
  3. komoditní trh
  4. devizový trh

Použitá literatura: ROZEHNAL, Aleš, a kol. Obchodní právo. Plzeň : Aleš Čenek, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1. S. 493.