zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti (§ 377)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 377 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo klade odpor vojáku, který plní vojenskou povinnost, nebo jej donutí k porušení vojenské povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou osob,
  2. spáchá-li takový čin se zbraní,
  3. spáchá-li takový čin za bojové situace, nebo
  4. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 3. Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
  2. spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo klade odpor vojáku, který plní vojenskou povinnost, nebo jej donutí k porušení vojenské povinnosti.
objektzájem na ochraně řádného (a nerušeného) plnění konkrétních vojenských povinností proti rušivým zásahům ze strany vojáka, vůči němuž je zakročováno vojákem plnícím si své povinnosti anebo ze strany dalších vojáků
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
pachateljen voják

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3404-3408. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2908.