zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 193 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. jako člen organizované skupiny, nebo
  2. v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
  2. v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
skutková podstataKdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle.
objektzájem společnosti na ochraně dětí před sexuálním zneužíváním; zájem na řádném mravním a citovém vývoji dětí; svoboda rozhodování
objektivní stránkaPachatel
 • přiměje (využije vlivu, který vyplývá ze vzájemného vztahu pachatele s dítětem)
 • zjedná (ujedná s dítětem dohodu)
 • najme (zjedná za úplatu)
 • zláká (získá předestíráním určitých výhod, pozitiv apod., ale ne za úplatu)
 • svede (vzbudí rozhodnutí jiným než výše uvedenými způsoby) nebo
 • zneužije (zneužít dítě může osoba, která má vůči němu určitá práva a/nebo povinnosti – např. rodič, učitel).

dítě (osobu mladší 18 let) k výrobě pornografického díla nebo

 • kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle. (má z něj jakoukoli formou majetkový prospěch)
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Postačuje i úmysl eventuální.
závažnostpřečin (odst. 1) nebo zločin (odst. 2,3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1898-1902.