znásilnění (§ 185)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 185 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo

  kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

 2. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží,
  2. na dítěti, nebo
  3. se zbraní.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
  2. spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
  3. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 4. Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 5. Příprava je trestná.
objektprávo člověka (ženy i muže) na svobodné rozhodování o svém pohlavním životě
předmět útokukterýkoli člověk (jakéhokoliv pohlaví, věku a vztahu k pachateli)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3-4)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1835-1849.