zavlečení (§ 172)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 172 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče do ciziny, nebo ho přiměje, aby se do ciziny odebral, nebo ho odvrací od návratu z ciziny, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 2. Stejně bude potrestán, kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče z ciziny do České republiky, nebo ho přiměje, aby se do České republiky odebral, nebo ho odvrací od návratu z České republiky.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
  3. způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
  4. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
  5. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 4. Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
 5. Příprava je trestná.
objektosobní svoboda ve smyslu volného pohybu člověka
závažnostzločin (odst. 1,2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3,4)
odst. 1
skutková podstataKdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče do ciziny, nebo ho přiměje, aby se do ciziny odebral, nebo ho odvrací od návratu z ciziny.
objektivní stránkaPachatel jiného dopraví proti jeho vůli za hranice České republiky, přičemž se tak stane lstí, násilím nebo hrozbou násilím nebo jiné újmy.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
odst. 2
skutková podstataKdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče z ciziny do České republiky, nebo ho přiměje, aby se do České republiky odebral, nebo ho odvrací od návratu z České republiky.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1719-1726.