vzpoura vězňů (§ 344)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 344 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo se zúčastní vzepření nebo odporu skupiny vězňů nebo chovanců ve výkonu zabezpečovací detence dozorčímu orgánu, jeho rozkazu, vězeňskému řádu nebo řádu výkonu zabezpečovací detence, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, jestliže
  1. čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
  2. spáchá takový čin se zbraní,
  3. spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
  4. způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,
  5. způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
  6. spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 3. Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
  1. smrt,
  2. těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
  3. škodu velkého rozsahu.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo se zúčastní vzepření nebo odporu skupiny vězňů nebo chovanců ve výkonu zabezpečovací detence dozorčímu orgánu, jeho rozkazu, vězeňskému řádu nebo řádu výkonu zabezpečovací detence.
objektzájem na řádném způsobu výkonu trestu odnětí svobody a bezkonfliktním výkonu vazby a zabezpečovací detence
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3231-3235.