vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci (§ 324)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 324 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody
    1. v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
    2. pro výkon pravomoci takového orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
  2. Odnětím svobody až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.
skutková podstataKdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody
  1. v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
  2. pro výkon pravomoci takového orgánu
objektzájem na řádném výkonu pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu a jiných orgánů veřejné moci
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3122-3125.