vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 326 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody
    1. v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo
    2. pro výkon pravomoci úřední osoby,
    bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
  2. Odnětím svobody až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.
skutková podstataKdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody
  1. v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo
  2. pro výkon pravomoci úřední osoby.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3133-3136.