vyhýbání se výkonu služby (§ 384)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 384 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo se za nouzového stavu v úmyslu vyhnout se výkonu služby poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
  2. Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
skutková podstataKdo se za nouzového stavu v úmyslu vyhnout se výkonu služby poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku.
objektpovinnost vojáka v činné službě vykonávat vojenskou službu i za nouzového stavu řádně plnit všechny uložené povinnosti na určeném místě a ve stanovenou dobu
objektivní stránkaČin je dokonán okamžikem, kdy se pachatel dopustí úskočného jednání uvedeného v tomto ustanovení. Nevyžaduje se, aby se pachatel použitím úskoku skutečně vyhnul plnění služebního úkolu nebo vojenských povinností anebo vojenské službě.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin nebo zvlášť závažný zločin
pachateljen voják v činné službě (v době míru voják z povolání vykonávající vojenskou službu ve služebním poměru a voják v záloze vykonávající vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení; za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu voják vykonávající mimořádnou službu)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3434-3437.