vražda novorozeného dítěte matkou (§ 142)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 142 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až osm let.
skutková podstataMatka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě.

privilegovaná SP k TČ vraždy (§ 140)

objektživot novorozeného dítěte
objektivní stránkaÚmyslné usmrcení novorozeného dítěte matkou v rozrušení způsobeným porodem (fyziologický stav vyvolaný porodem trvající zpravidla několik hodin, výjimečně i dnů).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Postačuje i úmysl eventuální.
závažnostzločin
pachatelpouze matka novorozeného dítěte

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1497-1500.