válečná zrada (§ 320)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 320 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Občan České republiky, který za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu koná službu v nepřátelských ozbrojených silách, bude potrestán odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem.
  2. Příprava je trestná.
skutková podstataObčan České republiky, který za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu koná službu v nepřátelských ozbrojených silách.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3102-3103.