udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 235 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

skutková podstataKdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé.
objektochrana peněz proti padělání a pozměnění (a to nejen českých, ale i cizozemských a dalších peněz jiných než tuzemských) a ochrana spolehlivého peněžního platebního styku
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2376-2378.