týrání svěřené osoby (§ 198)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 198 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
  2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
  3. spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo
  4. páchá-li takový čin po delší dobu.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
  1. těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
  2. smrt.
skutková podstataKdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově.
objektzájem společnosti na ochraně osob, které vzhledem ke svému věku nebo z jiných důvodů jsou v péči nebo výchově jiných osob
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1934-1939.