týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 199 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
  2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
  3. spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo
  4. páchá-li takový čin po delší dobu.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
  1. těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
  2. smrt.
skutková podstataKdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí.
objektzájem společnosti na ochraně osob před tzv. domácím násilím
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1940-1945.