svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství (§ 162)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 162 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo svádí těhotnou ženu k tomu, aby
  1. své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
  2. jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle přerušeno jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči ženě mladší osmnácti let,
  2. spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy, nebo
  3. přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, přispěje-li činem uvedeným v odstavci 1 k smrti těhotné ženy.
skutková podstataKdo svádí těhotnou ženu k tomu, aby
 1. své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
 2. jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle přerušeno jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství.
závažnostpřečin (odst. 1, 2) nebo zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1649-1652.