soulož mezi příbuznými (§ 188)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 188 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

skutková podstataKdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem.
objektmorální zásada nedovolující pohlavní styky mezi nejbližšími příbuznými
objektivní stránkaVykonání soulože s potomkem či předkem v pokolení přímém (tzn. s ascendentem nebo descendentem) nebo sourozencem.
subjektivní stránkaúmyslný trestný čin
závažnostpřečin
pachateloba souložící příbuzní (za předpokladu, že trestní odpovědnost některého z nich není vyloučena pro nedostatek věku, nepříčetnost nebo z jiného důvodu)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1868-1869.