schvalování trestného činu (§ 365)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 365 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
  2. Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným činem
    1. pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo
    2. na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.
objektzájem na potlačování zločinnosti tím, že zákon stíhá projevy, které jsou způsobilé vytvořit podmínky a nálady příznivé pro spáchání trestných činů
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin
odst. 1
skutková podstataKdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele.
odst. 2
skutková podstataKdo v úmyslu projevit souhlas s trestným činem
  1. pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo
  2. na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3354-3356.