porušení předpisů o mezinárodních letech (§ 343)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 343 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo poruší zákony o mezinárodních letech tím, že vnikne vzdušným dopravním prostředkem na území České republiky, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

skutková podstataKdo poruší zákony o mezinárodních letech tím, že vnikne vzdušným dopravním prostředkem na území České republiky.
objektzájem státu na ochraně vzdušné hranice
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3230.