porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 262 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo bez platného povolení vyveze zboží nebo technologie dvojího užití, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let, peněžitým trestem nebo propadnutím majetku.

skutková podstataKdo bez platného povolení vyveze zboží nebo technologie dvojího užití.
objektzájem na dodržování mezinárodního i vnitrostátního kontrolního režimu při nakládání se zbožím a technologiemi dvojího užití
objektivní stránkaZbožím a technologiemi dvojího užití jsou zejména jaderné materiály, zařízení a příslušenství (jaderné reaktory, regulační tyče pro řízení štěpného procesu v jaderném reaktoru, linky pro oxidaci uranu z U+3 na U+4, zvláštní štěpné materiály apod.), materiály, chemikálie, „mikroorganismy“ a „toxiny“ (titan, určité slitiny titanu nebo hliníku, nefluorované polymerní látky, nezpracované fluorové sloučeniny, některé viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, některé botulinové toxiny atd.), speciální počítače (včetně konkrétního „softwaru“) a elektronické sestavy.
závažnostzločin

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2670-2676.