podání alkoholu dítěti (§ 204)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 204 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

skutková podstataKdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol.
objektzájem na ochraně zdravého tělesného a duševního rozvoje dětí
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1970-1973.