poškození geodetického bodu (§ 278)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 278 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou značku
  1. geodetického bodu základní geodynamické sítě,
  2. geodetického bodu referenční sítě nultého řádu,
  3. geodetického bodu referenční sítě doplněného nultého řádu,
  4. základního nivelačního geodetického bodu, nebo
  5. absolutního tíhového geodetického bodu,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
 2. Stejně bude potrestán, kdo úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelným zařízení permanentní stanice pro příjem signálů globálních navigačních systémů České sítě permanentních stanic pro určování polohy.
skutková podstataKdo úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou značku
 1. geodetického bodu základní geodynamické sítě,
 2. geodetického bodu referenční sítě nultého řádu,
 3. geodetického bodu referenční sítě doplněného nultého řádu,
 4. základního nivelačního geodetického bodu, nebo
 5. absolutního tíhového geodetického bodu.
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2812-2817.