plenění v prostoru válečných operací (§ 414)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 414 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území
    1. okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo
    2. svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá,
    bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem.
  2. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území
  1. okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo
  2. svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3541-3544.