padělání a pozměnění známek (§ 246)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 246 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové známky v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

  kdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
objektzájem na pravosti (bezpečnosti a funkčnosti) platných tuzemských poštovních a kolkových známek, a tím příjem státu jednak z emise poštovních známek a jednak z plateb (poplatků, popř. daní) placených kolkovými známkami
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové známky v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2485-2489.