padělání a pozměnění peněz (§ 233)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 233 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 2. Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo

  kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty,

  bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

 3. Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
  2. spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
 4. Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
  2. spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
 5. Příprava je trestná.
objektochrana měny v nejširším slova smyslu a bezpečnost a funkčnost peněžního styku
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3,4)
odst. 1
skutková podstataKdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání.
objektivní stránkaPachatel si opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání. Penězi se rozumí bankovky a mince platné v České republice (tzn. české koruny, včetně tzv. pamětních mincí), ale dle výkladového pravidla v § 238 též zahraniční měna a tuzemské i zahraniční cenné papíry.

Prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání jsou ochranné prvky, jejichž smyslem je ochránit peníze před paděláním a které lze samostatně držet (např. ochranný okénkový proužek v metalické barvě s čitelným negativním mikrotextem, speciální barvy, papír apod.)

odst. 2 alinea 1
skutková podstataKdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty.
odst. 2 alinea 2
skutková podstataKdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2333-2346.