padělání a napodobení díla výtvarného umění (§ 271)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 271 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  3. dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
 3. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
skutková podstataKdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora.
objektochrana výtvarné umělecké tvůrčí činnosti a požitků z ní plynoucí před paděláním a napodobováním originálních děl jiných autorů
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2761-2767.