omezování svobody vyznání (§ 176)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 176 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy
  1. nutí jiného k účasti na náboženském úkonu,
  2. zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo
  3. jinému v užívání svobody vyznání jinak brání,
  4. bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. na nejméně třech osobách, nebo
  2. se zbraní.
skutková podstataKdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy
 1. nutí jiného k účasti na náboženském úkonu,
 2. zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo
 3. jinému v užívání svobody vyznání jinak brání.
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1766-1769.