ohrožení devizového hospodářství (§ 247)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 247 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo poruší v době nouzového stavu zákaz uložený opatřením vydaným na základě krizového zákona ve vztahu k devizovému hospodářství a způsobí tím vážné ohrožení platební schopnosti vůči zahraničí nebo vnitřní měnové rovnováhy České republiky, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.“

skutková podstataKdo v době nouzového stavu v devizovém hospodářství poruší zákazy, které jsou stanoveny devizovým zákonem pro nouzový stav v devizovém hospodářství a vztahují se na vyhlášený nouzový stav.
objektochrana vývoje platební bilance státu ve vztahu k bezprostřednímu ohrožení platební schopnosti vůči zahraničí nebo vnitřní měnové rovnováhy České republiky
závažnostzločin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2490-2494.