neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 208 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
  2. Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.
  3. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
    1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
    2. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
objektvlastnictví domu, bytu nebo nebytového prostoru, resp. výkon některých oprávnění s jejich vlastnictvím spojených, zejména oprávnění je užívat (ius utendi, popř. ius utendi et fruendi) a disponovat s nimi (ius possidendi)
závažnostpřečin
odst. 1
skutková podstataKdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného.
odst. 2
skutková podstataKdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2039-2049.