neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 234 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek nebo záruční šekovou kartu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává padělaný nebo pozměněný platební prostředek, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 3. Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej jako pravý nebo platný, nebo

  kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije jako pravý nebo platný,

  bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

 4. Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny, nebo
  2. spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
 5. Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
  2. spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
 6. Příprava je trestná.
objektochrana peněz proti padělání a pozměnění (a to nejen českých, ale i cizozemských a dalších peněz jiných než tuzemských)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1,2), zločin (odst. 3) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 4,5)
odst. 1
skutková podstataKdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek nebo záruční šekovou kartu.
odst. 2
skutková podstataKdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává padělaný nebo pozměněný platební prostředek.
odst. 3 alinea 1
skutková podstataKdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej jako pravý nebo platný.
odst. 3 alinea 2
skutková podstataKdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije jako pravý nebo platný.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2347-2375.