nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 372)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 372 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu nenastoupí za nouzového stavu službu v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

skutková podstataKdo na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu nenastoupí za nouzového stavu službu v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka.
objektzájem společnosti na tom, aby vojáci v záloze v zákonem vymezených situacích splnili svoji brannou povinnost a řádně nastoupili výkon vojenské činné služby.
objektivní stránkaNenastoupení služby v ozbrojených silách za nouzového stavu.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Úmysl pachatele musí zahrnovat i skutečnost, že službu v ozbrojených silách nenastoupil za nouzového stavu.
závažnostpřečin
pachatelobčan nebo voják v záloze, který dobrovolně převzal výkon branné povinnosti, anebo voják v povinné záloze, který byl povolán na základě zákona

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3382-3384.