navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 193b TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

skutková podstataKdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin.
objektzájem na ochraně dětí mladších patnácti let před navazováním takových kontaktů se sexuálním účelem, které by mohly narušit jejich mravní a tělesný vývoj.
objektivní stránkaPachatel navrhne setkání (aktivně komunikuje s dítětem, resp. s ním navazuje kontakt včetně prostřednictvím internetu apod. za účelem přimění k osobní schůzce) dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin pohlavního zneužití, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, svádění k pohlavnímu styku nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin.
závažnostpřečin