násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 323 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
  2. ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 3. Odnětím svobody na čtyři léta až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
  1. těžkou újmu na zdraví,
  2. škodu velkého rozsahu, nebo
  3. poruchu v činnosti takového orgánu.
 4. Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 5. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci.
objektZájem na nerušeném, řádném a zákonném výkonu pravomoci státního aparátu, orgánů územní samosprávy a jiných orgánů veřejné moci.
objektivní stránkaPoužití násilí v zákonem předpokládaném úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu veřejné moci. Není podstatné, zda se napadený orgán při výkonu pravomoci podrobil vůli pachatele nebo k ovlivnění výkonu jeho pravomoci i přes použité násilí nedošlo.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3113-3121.