násilí proti úřední osobě (§ 325)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 325 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo užije násilí
  1. v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo
  2. pro výkon pravomoci úřední osoby,
  bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až šest let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
  2. ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo
  3. způsobí-li takovým činem větší škodu.
 3. Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
  1. těžkou újmu na zdraví, nebo
  2. škodu velkého rozsahu.
 4. Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 5. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo užije násilí
 1. v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo
 2. pro výkon pravomoci úřední osoby.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3126-3132.