hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 355 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo veřejně hanobí
  1. některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
  2. skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. nejméně se dvěma osobami, nebo
  2. tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
skutková podstataKdo veřejně hanobí
 1. některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
 2. skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3303-3306.