hanobení lidských ostatků (§ 359)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 359 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
  2. Stejně bude potrestán, kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.
  3. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
    1. jako člen organizované skupiny,
    2. v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch, nebo
    3. v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
objektzájem na ochraně pietního uložení lidských ostatků před hanobením a vandalským útokům; zájem na pietním nakládání s lidskými ostatky
předmět útokulidské ostatky
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin
odst. 1
skutková podstataKdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky.
odst. 2
skutková podstataKdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3329-3334.