dvojí manželství (§ 194)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 194 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  2. Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v manželství jiném.
objektzájem společnosti na důsledném uplatnění monogamie jako jednoho ze základních principů našeho rodinného práva
pachatelkterákoli fyzická osoba
závažnostpřečin
odst. 1
skutková podstataKdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné.
odst. 2
skutková podstataKdo uzavře manželství s osobou, která již je v manželství jiném.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1905-1909.