únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 200 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo dítě nebo osobu stiženou duševní poruchou odejme z opatrování toho, kdo má podle jiného právního předpisu nebo podle úředního rozhodnutí povinnost o ně pečovat, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch, nebo
  2. ohrozí-li takovým činem mravní vývoj unesené osoby.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo
  3. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
 5. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo dítě nebo osobu stiženou duševní poruchou odejme z opatrování toho, kdo má podle jiného právního předpisu nebo podle úředního rozhodnutí povinnost o ně pečovat.
objektnerušený výkon péče, jež přísluší oprávněné osobě nad dítětem nebo osobou stiženou duševní poruchou
závažnostpřečin (odst. 1,2), zločin (odst. 3) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 4)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1946-1952.