účast na pornografickém představení (§ 193a)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 193a TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

skutková podstataKdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě.
objektzájem na nerušeném mravním vývoji dětí před důsledky jejich zneužití k tvorbě pornografie
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba